Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Ngày cập nhật 12/03/2024

Ngày 09 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận  và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

(Chi tiết tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.029.762
Truy câp hiện tại 139