Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 02 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc
Ngày cập nhật 18/01/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 về việc công bố danh mục 02 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, 02 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế là: 

1. Tên TTHC được thay thế: Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

    Tên TTHC Thay thế: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2. Tên TTHC được thay thế: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

    Tên TTHC Thay thế: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 và thay thế Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế; mới ban hành lĩnh vực Dân tộc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.619.563
Truy câp hiện tại 8.244