Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày cập nhật 18/01/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 15/1/2024 Công bố 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: 

Thủ tục đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện

Thời hạn giải quyết: Các Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 01 hằng năm. Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt “Đơn vị học tập” cấp huyện trước ngày 15 tháng 02 hằng năm.

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế. (http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia. (http://dichvucong.gov.vn.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.164
Truy câp hiện tại 8.565