Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Ngày cập nhật 15/01/2024
Khen thưởng tập thể có thành tích trong công tác CCHC năm 2023

Chiều ngày 12/01/2023, UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do ông Lê Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Minh Long - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ; ông Phạm Lượng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2023, với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, UBND huyện đã đạt được những kết quả nổi bậc trên các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính (CCHC). Kết quả xếp loại chỉ số công tác CCHC (PAR-Index) UBND huyện tiếp tục duy trì top dẫn đầu, xếp vị thứ 2/9 khối cấp huyện, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc; Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) xếp thứ 3/9. Với vị trí đã được khẳng định, trong năm UBND huyện được Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ lựa chọn để khảo sát; Bộ Nội vụ thực hiện phóng sự CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và Bộ Khoa học - Công nghệ, UBND tỉnh lựa chọn để triển khai Bộ Chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 cấp huyện.

Đối với kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số công tác CCHC cấp xã năm 2023 tiếp tục giữ vững đứng đầu toàn tỉnh về điểm bình quân và có bước tiến vượt bậc, cụ thể: có 05 đơn vị xếp loại xuất sắc (Quảng Thái, Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng Công, Quảng An) và 06 đơn vị xếp loại tốt (Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Phước, thị trấn Sịa). So với năm 2022 đơn vị xếp loại xuất sắc tăng 04 (Quảng Thái, Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng Công); 04 đơn vị từ xếp loại khá lên loại tốt (Quảng Vinh, Quảng Ngạn, Quảng Phước, thị trấn Sịa).

Đối với các phòng chuyên môn trực thuộc, năm 2023 kết quả đánh giá các phòng đều được xếp từ loại tốt trở lên, trong đó: có 07 đơn vị xếp loại xuất sắc (Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính và Kế hoạch); 04 phòng từ xếp loại tốt (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp).

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác CCHC thời gian qua, đó là: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác CCHC. Hồ sơ giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên lĩnh vực đất đai vẫn còn tình trạng trễ hạn. Việc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm vẫn còn một số hạn chế; chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là cấp xã, thiếu nguồn nhân lực về công nghệ thông tin; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chưa nghiêm kỷ cương hành chính. Việc kêu gọi, thu hút đầu tư của địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC, công tác chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Ông Trần Minh Long - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Trần Minh Long - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ đánh giá cao kết quả về CCHC mà huyện Quảng Điền đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương có các giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế nhằm duy trì chỉ số CCHC trong năm 2024 tiếp tục nằm trong top đầu của tỉnh.

Hội nghị cũng đã tăng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với 03 tập thể và 05 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác CCHC năm 2023.

ông Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu kết luận hội nghị ông Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2024 đó là: Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành có hiệu của các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2024. Xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, xây dựng và ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền được chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy địn. Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo yêu cầu, thời gian quy định. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện các giải pháp để thực hiện thu ngân sách địa phương đảm bảo theo kế hoạch HĐND tỉnh giao và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ; quyết toán ngân sách trên địa bàn theo quy định. Có giải pháp để kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hiện có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh huyện nhằm góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

 

TVTrọng-Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.619.718
Truy câp hiện tại 8.312