Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, UBND CẤP HUYỆN NĂM 2023
Ngày cập nhật 12/01/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tặng bằng khen cho 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023

(CTTĐT) - Sáng ngày 03/1, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2024, UBND tỉnh đã Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2023.

 

Theo Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh có 4 đơn vị xếp loại xuất sắc gồm sở Tư pháp với 92,62, xếp vị trí thứ 1; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 90,91, xếp vị trí thứ 2; Văn phòng UBND tỉnh với 90,89 xếp vị trí thứ 3; Sở Ngoại vụ với 90,83, xếp vị trí thứ 4.

Kết quả đối với khối Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, không có đơn vị xếp loại xuất sắc. UBND huyện Phong Điền xếp loại tốt, đứng vị trí số 1 với 86,19; các đơn vị UBND huyện Quảng Điền (85,77 điểm) và UBND huyện Phú Vang (84,86) lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 3.

Năm 2023công tác CCHC được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. UBND tỉnh đã phân công tổ chức, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC.

Các nhiệm vụ trong Chương trình CCHC gắn với phát triển chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh đã thực hiện đảm bảo các yêu cầu đặt ra, các văn bản chỉ đạo thực hiện được ban hành và triển khai kịp thời. Trung tâm điều hành UBND tỉnh, các Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và cấp huyện, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh vận hành có hiệu quả; cơ sở hạ tầng thông tin bước đầu được đầu tư hiện đại…; qua đó, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

 

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 5.561