Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế(Có file văn bản đính kèm)

Tập tin đính kèm:
https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.365.691
Truy câp hiện tại 261