Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công Quý I/2021
Ngày cập nhật 02/03/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Quý I/2021 tại Trung tâm hành chính công trong thời gian từ: ngày 26/11/2020 đến ngày 25/02/2021 như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

2

Đất đai

557

0

0

511

499

12

46

45

1

 

3

Môi trường

8

0

0

8

8

0

0

0

0

 

4

Giáo dục Đào tạo

17

0

0

17

17

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

14

0

0

14

14

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

28

0

0

28

28

0

0

0

0

 

7

Hộ tịch

36

0

0

36

30

6

0

0

0

 

8

Giao dịch bảo đảm

226

0

0

225

225

0

1

1

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

45

0

0

45

45

0

0

0

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

11

Bảo trợ xã hội

305

0

0

295

288

7

10

10

0

 

12

Hoạt động xây dựng

66

0

0

66

65

1

0

0

0

 

13

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

518

0

0

518

518

0

0

0

0

 

14

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

45

0

0

45

45

0

0

0

0

 

15

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

11

0

0

11

11

0

0

0

0

 

16

Giải quyết chế độ BHXH

13

0

0

13

13

0

0

0

0

 

17

Kinh doanh Khí

1

0

0

1

0

1

0

0

0

 

18

Quản lý tài sản công

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

19

Tài chính đầu tư

14

0

0

14

14

0

0

0

0

 

20

Đầu tư xây dựng

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

21

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

22

0

0

22

22

0

0

0

0

 

Tổng cộng

1938

0

0

1881

1854

27

57

56

1

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.580.045
Truy câp hiện tại 50