Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 7/2020.
Ngày cập nhật 08/09/2020

Trong tháng 7/2020, Trung tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện được thực hiện khá tốt. Trong tháng, chỉ có 04 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn (02 hồ sơ thộc lĩnh vực đất đai, 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch vào 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT giải quyết trễ hẹn không ban hành thư xin lỗi) và 11 hồ sơ đang giải quyết trễ hẹn (09 hồ sơ thuộc lĩnh vực Việc làm trong đó 07 hồ sơ Sơ giải quyết trễ hẹn và 02 hồ sơ Phòng giải quyết trễ hẹn không ban hành thư xin lỗi, 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai và 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch không ban hành thư xin lỗi).

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhỡ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 7/2020, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 42 lượt và ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 64 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 02 lượt.

 

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 07/2020, có 04/964 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 0.42%.

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

2

Đất đai

251

0

251

227

225

2

24

23

1

 

3

Môi trường

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

4

Hội, tổ chức phi chính phủ

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

5

Thi đua - Khen thưởng

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

6

Hộ tịch

34

0

34

32

31

1

2

1

1

 

7

Giao dịch bảo đảm

89

0

89

86

86

0

3

3

0

 

8

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

22

0

22

22

22

0

0

0

0

 

9

Bảo trợ xã hội

73

0

73

73

73

0

0

0

0

 

10

Hoạt động xây dựng

20

0

20

20

20

0

0

0

0

 

11

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

436

0

436

436

436

0

0

0

0

 

12

Việc làm

9

0

9

0

0

0

9

0

9

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

14

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2

0

2

2

1

1

0

0

0

 

15

Giải quyết chế độ BHXH

14

0

14

14

14

0

0

0

0

 

16

Quản lý tài sản công

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

17

Tài chính đầu tư

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

18

Đầu tư xây dựng

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

19

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

10

0

10

10

10

0

0

0

0

 

Tổng cộng

1002

0

1002

964

960

4

38

27

11

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.147.107
Truy câp hiện tại 3.379