Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng.
Ngày cập nhật 07/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc công bố kèm thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp chứng chỉnh quy hoạch” và thủ tục hành chính “Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng” đã được ban hành trước đây tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.146.427
Truy câp hiện tại 3.122