Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 17/08/2020

Ngày 10/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Theo đó, Bãi bỏ 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp tại số thứ tự I.3, I.4 mục I, Phần I tại Danh mục kèm theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và số thứ tự 1 Phần Danh mục kèm theo Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.147.576
Truy câp hiện tại 3.621