Tìm kiếm tin tức


TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 02/2020
Ngày cập nhật 12/06/2020

- Trong tháng 02/2020, Trung tâm đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; riêng lĩnh vực cấp, quản lý CMND do chưa cấu hình trên hệ thống phần mềm nên vẫn chỉ tiếp nhận và hẹn trả thủ công.

 

- Việc giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện được thực hiện khá tốt. Tuy vậy, do bước đầu áp dụng nên cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ, đặc biệt là hồ sơ thuộc lĩnh vực giao dịch đảm bảo; chứng thực; …

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc hồ sơ hướng dẫn, bổ sung nhiều lần, Trung tâm đã phối hợp, đôn đốc các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ đến công dân và tổ chức.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 02/2020, việc chuyển hồ sơ bằng Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 49 lượt, lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 02 lược và ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 55 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 02 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 02/2020, có 01/1116 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn.

 

 

 

 

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

2

Đất đai

159

0

159

147

146

1

12

10

2

 

3

Giáo dục Đào tạo

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

4

Thi đua - Khen thưởng

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

5

Hộ tịch

17

0

17

16

16

0

1

1

0

 

6

Giao dịch bảo đảm

51

0

51

48

48

0

3

3

0

 

7

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

9

0

9

9

9

0

0

0

0

 

8

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

9

Bảo trợ xã hội

79

0

79

79

79

0

0

0

0

 

10

Hoạt động xây dựng

19

0

19

19

19

0

0

0

0

 

11

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

23

0

23

23

23

0

0

0

0

 

12

Giải quyết chế độ BHXH

36

0

36

36

36

0

0

0

0

 

13

Tài chính đầu tư

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

14

Đầu tư xây dựng

12

0

12

12

12

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

14

0

14

14

14

0

0

0

0

 

16

Lĩnh vực cấp, quản lý CMND

818

0

818

698

698

0

120

120

0

 

Tổng cộng

1252

0

1252

1116

1115

1

136

134

2

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.782.661
Truy câp hiện tại 2.535