Tìm kiếm tin tức


TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 5/2020
Ngày cập nhật 08/06/2020

Trong tháng 5/2020, Trung tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

 

Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 5/2020, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 40 lượt, lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 lược và ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 45 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 01 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 05/2020, có 590/592 hồ sơ giải quyết trước hẹn và đúng hẹn; 02/592 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 0,3%. Trong tháng, chỉ có 02 hồ sơ giải quyết trễ hẹn, nhưng 01 hồ sơ do chậm xử lý trên phần mềm và 01 hồ sơ do lỗi phần mềm (thực tế trả đúng hẹn).

 

 

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

2

Đất đai

137

0

137

123

122

1

14

14

0

 

3

Giáo dục Đào tạo

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

4

Hộ tịch

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

5

Giao dịch bảo đảm

55

0

55

55

54

1

0

0

0

 

6

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

7

Bảo trợ xã hội

58

0

58

58

58

0

0

0

0

 

8

Hoạt động xây dựng

19

0

19

19

19

0

0

0

0

 

9

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

216

0

216

216

216

0

0

0

0

 

10

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

7

0

7

7

7

0

0

0

0

 

11

Giải quyết chế độ BHXH

50

0

50

50

50

0

0

0

0

 

12

Quản lý tài sản công

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

13

Tài chính đầu tư

7

0

7

4

4

0

3

3

0

 

14

Đầu tư xây dựng

25

0

25

25

25

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

Tổng cộng

609

0

609

592

590

2

17

17

0

 

                             

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.782.747
Truy câp hiện tại 2.572