Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 4/2020
Ngày cập nhật 08/06/2020

- Trong tháng 4/2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ.

 

- Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhỡ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc hồ sơ hướng dẫn, bổ sung nhiều lần, Trung tâm đã phối hợp, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ đến công dân và tổ chức. Tuy vậy, trong tháng 4/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có 02 hồ sơ giải quyết trễ hẹn không ban hành thư xin lỗi; đối với 13 hồ sơ giải quyết trễ hẹn thuộc lĩnh vực Công an, kết quả giải quyết đúng hẹn nhưng việc xử lý trên phần mềm bị lỗi.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 4/2020, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 47 lượt, lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 02 lượt và ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 44 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 04 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 04/2020, có 15/645 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 2,3%.

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

2

Đất đai

193

0

193

180

178

2

13

13

0

 

3

Môi trường

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

4

Viễn thông

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

5

Hộ tịch

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

6

Giao dịch bảo đảm

47

0

47

47

47

0

0

0

0

 

7

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

20

0

20

20

20

0

0

0

0

 

8

Bảo trợ xã hội

84

0

84

84

84

0

0

0

0

 

9

Hoạt động xây dựng

19

0

19

19

19

0

0

0

0

 

10

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

219

0

219

219

206

13

0

0

0

 

11

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

19

0

19

19

19

0

0

0

0

 

12

Giải quyết chế độ BHXH

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

13

Quản lý tài sản công

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

14

Tài chính đầu tư

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

15

Đầu tư xây dựng

28

0

28

28

28

0

0

0

0

 

16

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

Tổng cộng

658

0

658

645

630

15

13

13

0

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.452.874
Truy câp hiện tại 1.874