Tìm kiếm tin tức


TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 3/2020
Ngày cập nhật 08/06/2020

- Trong tháng 3/2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã cấu hình, tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả lĩnh vực cấp, quản lý CMND trên hệ thống phần mềm.

 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực truyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời hướng dẫn công dân đến giao dịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, phát tở rơi tuyên truyền,…

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc hồ sơ hướng dẫn, bổ sung nhiều lần, Trung tâm đã phối hợp, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ đến công dân và tổ chức. Tuy vậy, trong tháng 3/2020, lĩnh vực đất đai có 11 hồ sơ trễ hẹn; lĩnh vực bảo trợ xã hội 03 hồ sơ trễ hẹn; lĩnh vực cấp phép xây dựng 08 hồ sơ trễ hẹn; lĩnh vực tư pháp 01 hồ sở trễ hẹn. Phần lớn các hồ sơ trễ hẹn chưa có thư xin lỗi.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 3/2020, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 67 lượt, lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 03 lược và ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 78 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 04 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 3/2020, có 22/753 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 2,9%.

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

7

0

7

7

7

0

0

0

0

 

2

Đất đai

281

0

281

268

257

11

13

13

0

 

3

Môi trường

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

4

An toàn thực phẩm

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

5

Giáo dục Đào tạo

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

7

Hộ tịch

11

0

11

10

10

0

1

0

1

 

8

Giao dịch bảo đảm

94

0

94

93

93

0

1

1

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

28

0

28

28

28

0

0

0

0

 

10

Bảo trợ xã hội

137

0

137

137

134

3

0

0

0

 

11

Hoạt động xây dựng

38

0

38

38

30

8

0

0

0

 

12

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

75

0

75

75

75

0

0

0

0

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

15

0

15

15

15

0

0

0

0

 

14

Giải quyết chế độ BHXH

44

0

44

44

44

0

0

0

0

 

15

Kinh doanh Khí

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

16

Quản lý tài sản công

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

17

Đầu tư xây dựng

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

18

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

12

0

12

12

12

0

0

0

0

 

Tổng cộng

768

0

768

753

731

22

15

14

1

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.782.297
Truy câp hiện tại 2.400