Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày cập nhật 13/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1.150/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành kèm danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Theo đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 bao gồm:

  1. Cấp tỉnh: Có 1.033 thủ tục hành chính.
  2. Cấp huyện: Có 291 thủ tục hành chính.
  3. Cấp xã: Có 101 thủ tục hành chính.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2020.

(cụ thể danh mục có file đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.685.215
Truy câp hiện tại 2.358