Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày cập nhật 06/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế gồm 02 thủ tục là: Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.646.817
Truy câp hiện tại 4.605