Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 10/2019
Ngày cập nhật 05/11/2019

Trong tháng 10/2019, Trung tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc hồ sơ hướng dẫn, bổ sung nhiều lần, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được  thực hiện khá tốt. Tuy vậy, vẫn còn một số địa phương vẫn chậm trể trong việc phối hợp với Bưu điện huyện để thực hiện việc luân chuyển hồ sơ theo quy định sau khi liên thông hồ sơ trên môi trường mạng. Trong tháng 10/2019, việc chuyển hồ sơ bằng Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 47 lượt, lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 lược và ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 53 lượt hồ sơ.

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 10/2019, có 11/461 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 2,4%. Qua theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trung tâm nhận thấy nguyên nhân giải quyết hồ sơ trễ hẹn tháng 10/2019 do sự chủ quan của cơ quan chuyên môn trong quá trình tham mưu giải quyết, một số hồ sơ lỗi hệ thống phần mềm.

 

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

2

Đất đai

237

0

237

220

212

8

17

15

2

 

3

An toàn thực phẩm

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

4

Giáo dục Đào tạo

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

6

Hội, tổ chức phi chính phủ

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

7

Thi đua - Khen thưởng

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

8

Viễn thông

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

9

Hộ tịch

16

0

16

16

16

0

0

0

0

 

10

Giao dịch bảo đảm

45

0

45

44

43

1

1

1

0

 

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

17

0

17

17

17

0

0

0

0

 

12

Bảo trợ xã hội

71

0

71

71

71

0

0

0

0

 

13

Quy hoạch

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

14

Hoạt động xây dựng

14

0

14

14

14

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

11

0

11

9

9

0

2

2

0

 

16

Giải quyết chế độ BHXH

13

0

13

13

13

0

0

0

0

 

17

Kinh doanh Khí

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

18

Quản lý tài sản công

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

19

Tài chính đầu tư

10

0

10

10

8

2

0

0

0

 

20

Đầu tư xây dựng

7

0

7

7

7

0

0

0

0

 

21

liên thông Đăng ký Hộ KD, HTX và Đăng ký MST

21

0

21

21

21

0

0

0

0

 

Tổng cộng

481

0

481

461

450

11

20

18

2

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.647.302
Truy câp hiện tại 4.777