Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 9/2019
Ngày cập nhật 30/09/2019

Trong tháng 9/2019, Trung tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc hồ sơ hướng dẫn, bổ sung nhiều lần, Trung tâm đã phối hợp các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Tuy vậy, trong tháng 9/2019 các cơ quan có hồ sơ trễ hẹn không ban hành thư xin lỗi, cụ thể: Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 hồ sơ;; Phòng Tài nguyên - Môi trường: 01 hồ sơ; Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 03 hồ sơ; Bảo hiểm xã hội: 01 hồ sơ; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 11 hồ sơ (04 hồ sơ trễ hẹn kỳ trước chuyển sang).

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được  thực hiện khá tốt. Tuy vậy, vẫn còn một số địa phương vẫn còn chậm trễ trong việc phối hợp với Bưu điện huyện để thực hiện việc luân chuyển hồ sơ giấy sau khi đã liên thông trên môi trường mạng. Cụ thể, trong tháng 9/2019 việc chuyển hồ sơ bằng Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 53 lượt và ngược lại là 50 lượt hồ sơ.

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 9/2019, có 10/516 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 1,93%.

 

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

2

Đất đai

232

0

232

211

206

5

21

19

2

 

3

Môi trường

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

4

An toàn thực phẩm

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

5

Giáo dục Đào tạo

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

7

Viễn thông

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

8

Hộ tịch

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

9

Giao dịch bảo đảm

55

0

55

53

53

0

2

2

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

11

Bảo trợ xã hội

83

0

83

82

81

1

1

1

0

 

12

Hoạt động xây dựng

24

0

24

23

21

2

1

0

1

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

28

0

28

28

28

0

0

0

0

 

14

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

0

1

1

0

1

0

0

0

 

15

Giải quyết chế độ BHXH

21

0

21

21

21

0

0

0

0

 

16

Quản lý tài sản công

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

17

Tài chính đầu tư

7

0

7

7

6

1

0

0

0

 

18

Đầu tư xây dựng

16

0

16

16

16

0

0

0

0

 

19

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

22

0

22

22

22

0

0

0

0

 

Tổng cộng

541

0

541

516

506

10

25

22

3

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.646.806
Truy câp hiện tại 4.606