Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 8/2019
Ngày cập nhật 03/09/2019

Trong tháng 8/2019, Trung tâm đã tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình; hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên Công dịch vụ công của tỉnh.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; hướng dẫn việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tiếp tục thực hiện khá tốt phầm mềm xác thực tập trung tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên thông.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc hồ sơ hướng dẫn, bổ sung nhiều lần, Trung tâm đã đề nghị các cơ quan chuyên môn ban hành thư xin lỗi theo tinh thần của Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định  tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Tuy vậy, trong tháng 8/2019, các cơ quan chưa thực hiện ban hành thư xin lỗi theo quy định, cụ thể: Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 hồ sơ; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 02 hồ sơ; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 10 hồ sơ.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được  thực hiện khá tốt. Tuy vậy, vẫn còn một số địa phương chưa phối hợp kịp thời với Bưu điện huyện để thực hiện việc luân chuyển hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định.

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 8/2019, có 13/490 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 2,65%. Qua theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trung tâm nhận thấy nguyên nhân giải quyết hồ sơ trễ hẹn tháng 8/2019 là do sự chủ quan của cơ quan chuyên môn trong quá trình tham mưu giải quyết cũng như áp dụng phần mềm để giải quyết hồ sơ hoặc trễ hẹn do lỗi phần mềm ở lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (liên thông lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

 

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

2

Đất đai

238

0

238

223

213

10

15

14

1

 

3

An toàn thực phẩm

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

4

Giáo dục Đào tạo

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

5

Thi đua - Khen thưởng

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

6

Hộ tịch

25

0

25

25

25

0

0

0

0

 

7

Giao dịch bảo đảm

51

0

51

50

50

0

1

1

0

 

8

Tổ chức, biên chế

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

9

Phát triển nông thôn

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

11

Bảo trợ xã hội

71

0

71

71

71

0

0

0

0

 

12

Hoạt động xây dựng

25

0

25

25

25

0

0

0

0

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

17

0

17

17

15

2

0

0

0

 

14

Giải quyết chế độ BHXH

13

0

13

13

13

0

0

0

0

 

15

Kinh doanh Khí

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

16

Quản lý tài sản công

3

0

3

3

2

1

0

0

0

 

17

Tài chính đầu tư

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

18

Đầu tư xây dựng

24

0

24

24

24

0

0

0

0

 

19

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

Tổng cộng

506

0

506

490

477

13

16

15

1

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.647.561
Truy câp hiện tại 4.868