Tìm kiếm tin tức
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 03/2019
Ngày cập nhật 08/05/2019

theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ; đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

 - Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả.

- Các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tiếp tục thực hiện khá tốt phầm mềm xác thực tập trung tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên thông. Tuy vậy, xã Quảng phú, Quảng Phước chưa thực hiện liên thông hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, một số xã chưa áp dụng hình thức liên thông hồ sơ mà nộp hồ sơ trực tuyến từ tài khoản của cơ quan.

- Đối với những hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn Trung tâm đã ban hành thư xin lỗi cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại, hiện nay mới chỉ có xã Quảng Ngạn, Quảng Thái, Quảng công, Quảng Lợi còn các xã Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng An, Quảng Vinh, Quảng Phú và thị trấn Sịa chưa thực hiện việc luân chuyển hồ sơ bằng Bưu chính công ích đối với lĩnh vực đất đai. Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội chỉ có xã Quảng Phú, Quảng Vinh, Quảng Thái còn thị trấn và các xã còn lại chưa chuyển hồ sơ bằng Bưu chính công ích.

Trong tháng 03/2019, Trung tâm hành chính công đã ban hành 10 thư xin lỗi. Trong đó, Chi nhánh VP ĐKĐĐ: 09; Phòng TNMT: 01.

 

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 3/2019, có 7/475 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 1,47%.

Qua theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Trung tâm nhận thấy nguyên nhân giải quyết hồ sơ trể hẹn tháng 3/2019 cụ thể:

- Sự chủ quan của cơ quan chuyên môn trong quá trình tham mưu giải quyết cũng như áp dụng phần mềm để giải quyết hồ sơ, dẫn đến một số hồ sơ giải quyết trễ hẹn hoặc hồ sơ yêu cầu bổ sung nhưng phần mềm vẫn tính thời gian.

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

2

Đất đai

163

0

163

151

145

6

12

11

1

 

3

Tài chính Kế hoạch

5

0

5

5

5

0

0

0

0

 

4

An toàn thực phẩm

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

7

Hộ tịch

18

0

18

18

18

0

0

0

0

 

8

Giao dịch bảo đảm

68

0

68

67

66

1

1

1

0

 

9

Phát triển nông thôn

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

23

0

23

23

23

0

0

0

0

 

11

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

12

Bảo trợ xã hội

107

0

107

107

107

0

0

0

0

 

13

Hoạt động xây dựng

19

0

19

19

19

0

0

0

0

 

14

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

7

0

7

4

4

0

3

1

2

 

16

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

3

0

3

3

3

0

0

0

0

 

17

Giải quyết chế độ BHXH

64

0

64

64

64

0

0

0

0

 

Tổng cộng

491

0

491

475

468

7

16

13

3

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.454.874
Truy câp hiện tại 610