Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Ngày cập nhật 20/11/2018

ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân theo các nội dung sau đây:

a) Những vướng mắc, khó khăn cụ thể trong thực hiện quy định hành chính.

b) Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

c) Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

d) Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các hình thức sau:

1. Tiếp nhận bằng văn bản giấy hoặc thư điện tử công vụ (gửi theo đường dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua thư điện tử công vụ của cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận).

2. Tiếp nhận qua điện thoại.

3. Tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm điện tử:

a) Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tại địa chỉ: https://thuathienhue.gov.vn  (chuyên mục "Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp") và https://tthc.thuathienhue.gov.vn (chuyên mục "Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế").

b) Trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

Tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vnhttps://nguoidan.chinhphu.vn

c) Trên trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Gửi Phiếu lấy ý kiến.

Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)

+ Địa chỉ liên hệ: Số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Số điện thoại:                      0234.3892987           Số Fax: 0234.3822003

+ Email:                                  kstthc@thuathienhue.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và ghi rõ nội dung;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến các thủ tục có nội dung bí mật nhà nước; xử lý vi phạm hành chính; thanh tra; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải đáp pháp luật./.

 

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG QUẢNG ĐIỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOAI

1

Ngô Văn Đức

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, kiêm Giám đốc TTHCC

0914242846

2

Trần Ngọc Duẫn Phó Giám đốc TTHCC 0934844199

3

Phan Văn Bằng

Chuyên viên 0914033556

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.514.381
Truy câp hiện tại 30.002