Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022 cụ thể như sau:
Ngày 11 tháng 01 năm 2022, đồng chí Lê Ngọc Bảo-Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, theo đó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.598.772
Truy câp hiện tại 5.264