Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
Thực hiện Quyết định số 3260 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 202; UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như...
Thực hiện Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:
Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022 cụ thể như sau:
Ngày 11 tháng 01 năm 2022, đồng chí Lê Ngọc Bảo-Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, theo đó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.222.232
Truy câp hiện tại 2.718