Tìm kiếm tin tức
Quyết định việc phê duyệt Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030
Ngày cập nhật 25/10/2018

Ngày 26 tháng 1 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt  Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 380