Tìm kiếm tin tức
Về kết luận của UBND huyện tại buổi khảo sát tại: Bến đò Cồn Tộc, Bến đò Ngư Mỹ Thạnh và Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc An Gia
Ngày cập nhật 04/09/2020

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 79/TB-UBND Về kết luận của UBND huyện tại buổi khảo sát tại: Bến đò Cồn Tộc,

Bến đò Ngư Mỹ Thạnh và Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc An Gia
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.678.636
Truy câp hiện tại 504