Tìm kiếm tin tức
Báo cáo tổng kết công tác Dân số-KHHGĐ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Ngày cập nhật 20/09/2018

Ngày 09/01/2018, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 02/BC-UBND về tổng kết công tác dân số-KHHGĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Dân sô-KHHGĐ năm 2017: (phụ lục 1a, 1b, 1c)

- Dân số trung bình:  87.541 người.

- Tỷ suất sinh: 14,94%o

- Tỷ suất tăng dân số tự nhiên:  10%o

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 15,7%

- Biện pháp tránh thai mới: 3.580/4.175, đạt 85,7% kế hoạch.

Trong đó:    + DCTC       : 739/850, đạt 86,9%.

                                      + Đình sản    :  20/20, đạt 100%.

                             + Thuốc uống tránh thai: 868/1.400, đạt 62,0%

+ Thuốc tiêm:  227/150, đạt 151,3%.

+ Thuốc cấy: 13/55, đạt 23,6%

                             + Bao cao su: 1.713/1.700, đạt 100,08%.

- Tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại: 65,7% (phụ lục 1c)

- Biện pháp tránh thai đóng vai trò quan trọng là DCTC trong năm 2017 đạt kết quả 86,9%. Trong đó, các đơn vị đạt kết quả cao: Thị trấn Sịa: 107,4%, Quảng Vinh: 100%...  

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện trong năm 2017 tăng  0,2% so với năm 2016. Một số đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng như: Quảng Phước (5,4%), Quảng An (3,1%), Quảng Thành (2,7%). Bên cạnh đó, một số đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm so với năm 2016 như: Quảng Ngạn (8,2%), Quảng Lợi (3,9%), Quảng Thái (1,3%) Quảng Phú (1,1%) và Quảng Công (0,8%) (Phụ lục 1a).

- Trong năm 2017, có 14 cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 (tăng 04 trường hợp so với năm 2016). 

2. Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2018

Dân số trung bình:  88.401 người.

- Tỷ suất sinh: giảm 0,20%o.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: giảm 1,0%.

- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 36,2%.

- Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 40%.

- Số người áp dụng các biện pháp tránh thai: 4.175 người. 

- Tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng BPTT hiện đại: tăng từ 0,5% -1%.

- Tỷ số giới tính khi sinh: khống chế  <118,1.

- Tăng thêm tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ: 10%.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.678.786
Truy câp hiện tại 530