Tìm kiếm tin tức
Báo cáo, thống kê >> Báo cáo đất đai, dân số, lao động
  BÁO CÁO VỀ ĐẤT ĐAI, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG (Theo niên giám thống kê năm 2019)  
BÁO CÁO VỀ ĐẤT ĐAI, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG (Theo niên giám thống kê năm 2018)
Ngày 09/01/2018, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 02/BC-UBND về tổng kết công tác dân số-KHHGĐ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:
BÁO CÁO VỀ ĐẤT ĐAI, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG (Theo niên giám thống kê năm 2017)  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.472.957
Truy câp hiện tại 413