Tìm kiếm tin tức
Báo cáo, thống kê >> Báo cáo ATVSTP, Môi trường
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1185 /UBND Về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án: Dự án thu gom, xử lý bao gói...
Ngày 10 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 79/TB-UBND Về kết luận của UBND huyện tại buổi khảo sát tại: Bến đò Cồn Tộc, Bến đò Ngư Mỹ Thạnh và Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc An Gia
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.472.951
Truy câp hiện tại 408