Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác năm 2022
Ngày cập nhật 23/12/2022
Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 3156/QĐ-UBND về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác năm 2022 đối với Trung tâm Phát triển Qũy đất và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.
Thông tin chi tiết tại file đính kèm./.
Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.922.343
Truy câp hiện tại 8.531