Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022
Ngày cập nhật 19/12/2022

Ngày 05 tháng 12 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2936/QĐ-UBND của về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022. Theo đó, ngày 09 tháng 12 năm 2022 Sở Nội v​ụ ban hành 1625/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức năm 2022.

 

Năm 2022, UBND tỉnh tuyển dụng công chức vào làm việc tại  các cơ quan, địa phương với chỉ tiêu tuyển dụng là 24, trong đó: Văn phòng UBND tỉnh: 02; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01; Sở Công thương: 02; Sở Văn hóa và Thể thao: 01; Sở Giao thông vận tải: 01; Sở Tài nguyên và Môi trường: 01; Sở Tài chính: 02; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03; UBND thành phố: 03; UBND thị xã Hương Thủy: 01; UBND thị xã Hương Trà: 03; UBND huyện Phong Điền: 02; UBND huyện Phú Vang: 01; UBND huyện Quảng Điền: 01.

Thời hạn dự thi: Dự kiến trong Qúy I năm 2023, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

(Chi tiết tại các file đính kèm)

 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.922.343
Truy câp hiện tại 9.002