Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết quả xét tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 18/08/2022

Ngày 16/8/2022, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo kết quả xét tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Thái, cụ thể như sau:

 

Họ và tên thí sinh: HỒ VIẾT QUANG

STT

Điều kiện và tiêu chuẩn

Đạt/không đạt

1

Độ tuổi: 40 tuổi

Đạt

2

Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Đạt

3

Trình độ văn hóa: 12/12

Đạt

4

Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở, Đại học Hành chính

Đạt

5

Lý luận chính trị: Trung cấp

Đạt

6

Tiếng Anh: B

Đạt

7

Tin học: A - Ứng dụng

Đạt

8

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

Đạt

9

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (giấy khám sức khỏe)

Đạt

10

Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Đạt

11

Có năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã: Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội

Đạt

12

Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

Đạt

13

Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước

Đạt

 

 

Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.514
Truy câp hiện tại 5.529