Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Điền đi đầu trong hoạt động ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách với Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày cập nhật 16/11/2021

              Trong những năm qua, công tác quản lý các nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) luôn được Hội phụ nữ huyện quan tâm đẩy mạnh, có hiệu quả tốt. Thông qua hoạt động nhận ủy thác với NHCSXH, các cấp hội đã phát huy vai trò trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho phụ nữ, nhất là các hộ gia đình phụ nữ nghèo, khó khăn có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn vay thuận lợi, giúp chị em phát huy được tính tự chủ trong việc phát triển kinh tế, góp phần phát triển phong trào của Hội, gắn hội viên với Hội, với chính quyền địa phương.

             Đến 31/10/2021, dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đạt 184.533 triệu đồng (chiếm 55,4% dư nợ ủy thác trên địa bàn), tăng 8.433 triệu đồng so với năm 2020, với 127 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV). Trong 10 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội phụ nữ đã tín chấp, phối hợp với NHCSXH huyện giải ngân số vốn đạt 66.061 triệu đồng, với 1.963 lượt hộ vay. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, bền vững, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06%; là đơn vị luôn duy trì được tỷ lệ dư nợ nhận ủy thác lớn nhất, chất lượng tín dụng tốt trên địa bàn.

            Để nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn nhận ủy thác, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình, các nội dung công việc được ủy thác, ủy nhiệm; tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương về tín dụng chính sách xã hội đến hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Mặt khác, để không ngừng nâng cao chất lượng công tác ủy thác với NHCSXH, Hội phụ nữ huyện luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với Hội cơ sở, các Tổ TK&VV và hộ vay. Qua công tác kiểm tra, giám sát Hội đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những Hội, Tổ hoạt động chưa tốt, đồng thời tuyên truyền chính sách đến với các thành viên, hộ vay vốn, nhắc nhở, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

            Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với NHCSXH huyện ủy thác cho hội viên phụ nữ vay vốn. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Phối hợp Ngân hàng CSXH huyện tập trung thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, thu lãi, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu, tích cực cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, gương người tốt việc tốt, các mô hình làm ăn kinh tế sử dụng vốn tín dụng chính sách mang lại hiệu quả cao. Đồng thời tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.276.014
Truy câp hiện tại 1.882