Tìm kiếm tin tức
Tuyển dụng Công chức năm 2021
Ngày cập nhật 24/06/2021
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Ngày 11 tháng 6 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021. 

Năm 2021, UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền và A Lưới, trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03; huyện Quảng Điền: 01; huyện A Lưới: 03. Thời hạn nộp hồ sơ: Kể từ 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật). Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

Thông tin chi tiết xem các file đính kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.397.064
Truy câp hiện tại 1.022