Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019
Ngày cập nhật 19/07/2019

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDVĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Nhằm bảo đảm số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện, sau khi cân đối số lượng người làm việc có mặt, số lượng biên chế được giao và chỉ tiêu cần tuyển dụng theo yêu cầu của từng vị trí việc làm năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 với các nội dung như sau:

 

I. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tuyển dụng:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên phải có trình độ tốt nghiệp của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng, phải có chứng chỉ tin học A trở lên (được cấp trước ngày 10/8/2016) hoặc chứng chỉ chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B Anh văn trở lên hoặc chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể;

- Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm:

- Đối với giáo viên mầm non: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

- Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại bậc Tiểu học và Trung học sơ sở: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên chuyên ngành Thể dục - Đoàn đội; Giáo dục thể chất; Giáo dục chính trị.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: Gồm có 20 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Giáo viên Mầm non: 18 chỉ tiêu;

- Giáo viên làm tổng phụ trách Đội tại bậc Tiểu học và Trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu.

II. ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng

Việc tuyển dụng biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ nhằm mục đích bố trí làm công tác bảo vệ  tại các Trường học trên địa bàn huyện, với các điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

- Là công dân Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 đến 55 tuổi;

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm có các thành phần như sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 12 tháng, tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển);

- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn);

- Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc);

- 02 bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời gian thu nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển:

Kể từ 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2019 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 8 năm 2019, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 51, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

3. Lệ phí xét tuyển:

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

Mức thu phí tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Dưới 100 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 500.000 đồng/người.

- Từ 100 đến 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 400.000 đồng/người.

- Trên 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 300.000 đồng/người.

IV. TỔ CHỨC PHỎNG VẤN, KIỂM TRA SÁT HẠCH ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Nội dung và câu hỏi phỏng vấn kiểm tra sát hạch

Để bảo đảm tính công bằng, khách quan và chất lượng trong tuyển dụng đội ngũ viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trường học thuộc UBND huyện, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn xét tuyển.

Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng, cụ thể như sau:

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người đăng ký dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

b) Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung gồm: Kiến thức chung; kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành; kiến thức mở rộng, trong đó:

+ Câu hỏi về kiến thức chung tập trung vào một số nội dung chủ yếu của Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành được hỏi về phương thức tổ chức, các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên ngành và một số văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý ngành giáo dục mầm non và làm công tác tổng phụ trách Đội.

+ Câu hỏi kiến thức mở rộng sẽ hỏi một số vấn đề có liên quan đến giải pháp để phát triển công tác giáo dục; một số hạn chế, khó khăn và các giải pháp tháo gỡ về những hạn chế, khó khăn liên quan đến công tác giáo dục; một số câu hỏi khác về nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức trên địa bàn huyện Quảng Điền.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn trong thời gian 30 phút/01 thí sinh đăng ký dự tuyển.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch

Ban kiểm tra, sát hạch sẽ tổ chức cho người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên để chuẩn bị trong khoảng 10-15 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra, sát hạch. Trên cơ sở kết quả trả lời của người dự tuyển, từng thành viên của Ban kiểm tra, sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

V. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Việc tuyển dụng biên chế theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký tuyển dụng. Trong đó, căn cứ vào các tiêu chí như: Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, lý lịch nhân thân, tình trạng sức khỏe, nơi đăng ký thường trú và các chế độ ưu tiên theo quy định tại khoản 2, mục II, phần B của Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng có thể phỏng vấn trực tiếp để xác định người trúng tuyển.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỎNG VẤN KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Việc tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch đối với viên chức và tổ chức tuyển dụng đối với biên chế theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ dự kiến 01 ngày, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Vậy, Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền thông báo để những người có nhu cầu xin việc, đến liên hệ nộp hồ sơ và phiếu đăng ký tham gia dự tuyển./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.748.324
Truy câp hiện tại 359