Tìm kiếm tin tức
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá-Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 19/07/2019

Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 01/2019/ QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá-Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.185.134
Truy câp hiện tại 1.706