Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018
Ngày cập nhật 31/08/2018

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Báo cáo số 04/BC-HĐTD ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc báo cáo kết quả xét tuyển viên chức nghiệp giáo dục năm 2018, Chủ tịch UBND huyện thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018, như sau: (có bảng điểm chi tiết kèm theo).

Vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018 để các thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển và các cá nhân, tổ chức có liên quan biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.275.745
Truy câp hiện tại 1.810