Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
Ngày cập nhật 01/12/2017

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan khác. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện, nhằm bảo đảm đội ngũ công chức phục vụ nhiệm vụ công tác tại các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 với nội dung như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển duy nhất một chỉ tiêu tại một đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền.

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, am hiểu về tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Điền:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị dị dạng, dị tật; nói lắp, nói ngọng;

- Các đối tượng được quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015 thì không được đăng ký dự tuyển vào công chức Tài chính - kế toán;

- Trường hợp nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức các xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng:

- Đối với Công chức Văn phòng - thống kê: có trình độ từ trung cấp trở lên các chuyên ngành Hành chính, Luật, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội; Tổ chức và nhân sự, Quản lý công, Thống kê.

- Đối với Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: có trình độ từ trung cấp trở lên các ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Xây dựng, Công nghiệp và công trình nông thôn.

- Đối với Công chức Tài chính - kế toán: có trình độ từ trung cấp trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Đối với Công chức Văn hóa - xã hội: có trình độ từ trung cấp trở lên các ngành Quản lý Văn hóa - thông tin, Thể dục - thể thao, các ngành Văn hóa - nghệ thuật, Công tác xã hội, Luật.

- Đối với công chức Tư pháp - hộ tịch: có trình độ từ trung cấp Luật trở lên.

- Đối với công chức Trưởng Công an xã: có trình độ Trung cấp Công an, Luật trở lên và được sự thống nhất đề xuất của cơ quan chuyên môn quản lý cấp trên (Công an huyện). Đối với chức danh này phải là Đảng viên, nằm trong quy hoạch chức danh Trưởng Công an cấp xã.

- Đối với Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã: có trình độ từ trung cấp Quân sự trở lên và được sự thống nhất đề xuất của cơ quan chuyên môn quản lý cấp trên (Ban Chỉ huy Quân sự huyện). Đối với chức danh này phải là Đảng viên, nằm trong quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017 là 10 chỉ tiêu, trong đó gồm:

STT

Chức danh cần tuyển

Chỉ tiêu

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

1

Trưởng Công an

01

Xã Quảng Vinh.

2

Chỉ huy trưởng Quân sự

01

Xã Quảng Phước.

3

Văn phòng - thống kê

01

Xã Quảng Vinh.

4

Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

01

Xã Quảng Công.

5

Tài chính - kế toán

02

Xã Quảng Công;

Xã Quảng Phước.

6

Tư pháp - hộ tịch

02

Xã Quảng Vinh;

Xã Quảng Thành.

7

Văn hóa - xã hội

02

Thị trấn Sịa;

Xã Quảng Phú.

Tổng cộng

10

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu; (Bản chính)

2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (Bản chính)

3. Bản sao giấy khai sinh; (Bản sao có chứng thực)

4. Chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên; (Bản sao có chứng thực)

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp; (Bản sao có chứng thực)

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (Bản sao có chứng thực)

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; (Bản sao có chứng thực)

8. 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

- Đối với Công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Tài chính - kế toán, Văn hóa - xã hội, Tư pháp - hộ tịch: thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển.

- Đối với chức danh công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã: thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung thi tuyển, xét tuyển

- Thực hiện theo Mục VII, VIII Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện.

- Nội dung tài liệu ôn tập cụ thể Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã sẽ thông báo sau.

3. Thời gian thi tuyển, xét tuyển

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 3 năm 2018.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào cuối tháng 01 năm 2018.

Thời gian thi tuyển, xét tuyển cụ thể Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã sẽ thông báo sau.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2017 đến 17 giờ, ngày 03 tháng 01 năm 2018.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Tại Trung tâm hành chính công huyện Quảng Điền: Số 49, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền;

Nhận hồ sơ trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

* Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

3. Lệ phí tuyển dụng    

Lệ phí tuyển dụng đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau. Mức thu lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền).

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để những người có nhu cầu xin việc, đến liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.480
Truy câp hiện tại 2.915