Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 15/06/2017

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Báo cáo số 03/BC-HĐTD ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc báo cáo kết quả xét tuyển viên chức nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, như sau: (có bảng điểm chi tiết kèm theo).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo này, các thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét, giải quyết.

Vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ để các thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển và các cá nhân, tổ chức có liên quan biết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.518
Truy câp hiện tại 2.928