Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 17/04/2017

Sau khi cân đối số lượng biên chế được giao, nhằm bảo đảm số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ với các nội dung như sau:

I. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

đ) Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và vị trí việc làm;

e) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục phải có trình độ tốt nghiệp của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ví trí việc làm cần tuyển, người dự tuyển có trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên môn phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên; người dự tuyển có trình độ Trung cấp chuyên môn phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

c) Có dị dạng về hình thể;

d) Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm

a) Giáo viên Ngữ văn: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Văn học trở lên hoặc Đại học Văn học trở lên (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

b) Giáo viên Cơ khí - Hàn: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (có chứng chỉ sư phạm dạy nghề).

c) Giáo viên Điện: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên hoặc Đại học sư phạm Kỹ thuật công nghiệp trở lên.

d) Giáo viên Thú y: Người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thú y hoặc Chăn nuôi Thú y (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) hoặc người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Sinh học trở lên.

đ) Giáo viên Hóa học: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Hóa học trở lên.

e) Giáo viên Sinh học: Người có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sinh học trở lên.

g) Giáo viên Địa lý: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành sư phạm Địa lý trở lên.

h) Giáo viên Toán học: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Toán học trở lên.

i) Giáo viên Vật lý: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên.

k) Giáo viên Tiếng Anh: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trở lên.

l) Giáo viên mầm non: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: Gồm có 38 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

a) Giáo viên bố trí làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện: 04 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

- Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu.

- Giáo viên Điện: 02 chỉ tiêu.

- Giáo viên Thú y: 01 chỉ tiêu.

b) Giáo viên bố trí làm việc tại Trường Trung cấp nghề Quảng Điền: 02 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

- Giáo viên Cơ khí - Hàn: 01 chỉ tiêu.

- Giáo viên Điện: 01 chỉ tiêu.

c) Giáo viên Trung học cơ sở: 10 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

- Giáo viên Hóa học: 02 chỉ tiêu.

- Giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu.

- Giáo viên Địa lý: 01 chỉ tiêu.

- Giáo viên Toán học: 02 chỉ tiêu.

- Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu.

- Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu.

d) Giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

- Giáo viên Tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.

đ) Giáo viên Mầm non: 20 chỉ tiêu, cụ thể gồm: Bậc Đại học khoảng 04 chỉ tiêu, bậc Cao đẳng khoảng 06 chỉ tiêu, bậc Trung cấp khoảng 10 chỉ tiêu.

II. ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng

a) Là công dân Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 đến 55 tuổi;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

đ) Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, cụ thể:

a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện: 01 chỉ tiêu.

b) Trường mầm non Phú Thanh: 01 chỉ tiêu.

c) Trường tiểu học số 1 Quảng Lợi: 01 chỉ tiêu.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký tuyển dụng theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

b) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 12 tháng, tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2017);

đ) Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

e) Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

g) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn);

h) Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc);

i) Bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng

a) Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2017 đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2017, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

- Đối với những người đăng ký dự tuyển để bố trí làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trường Trung cấp nghề Quảng Điền, nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền (số 02, kiệt 02, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

- Đối với người đăng ký dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (số 75, đường Nguyễn Vịnh, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền).

3. Lệ phí xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

Mức thu phí tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

a) Dưới 100 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 500.000 đồng/người.

b) Từ 100 đến 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 400.000 đồng/người.

c) Trên 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 300.000 đồng/người.

IV. TỔ CHỨC PHỎNG VẤN, KIỂM TRA SÁT HẠCH

Chỉ áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào viên chức. Còn lại, người đăng ký dự tuyển vào biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tiến hành xét hồ sơ và phỏng vấn theo nội dung Kế hoạch tuyển dụng của Ủy ban nhân dân huyện và theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

1. Nội dung câu hỏi phỏng vấn kiểm tra, sát hạch

Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung gồm: Kiến thức chung; kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành; kiến thức mở rộng, trong đó:

a) Câu hỏi về kiến thức chung tập trung vào một số nội dung chủ yếu của Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành được hỏi về phương thức tổ chức, các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên ngành và một số văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý ngành giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, dạy nghề, hướng nghiệp, giáo dục phổ thông.

c) Câu hỏi kiến thức mở rộng sẽ hỏi một số vấn đề có liên quan đến giải pháp để phát triển công tác giáo dục; một số hạn chế, khó khăn và các giải pháp tháo gỡ về những hạn chế, khó khăn liên quan đến công tác giáo dục trên địa bàn huyện Quảng Điền.

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch

Ban kiểm tra, sát hạch sẽ tổ chức cho từng người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên, thời gian chuẩn bị trong khoảng 10 - 15 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra, sát hạch. Trên cơ sở kết quả trả lời của từng người dự tuyển, từng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch

Ban kiểm tra, sát hạch sẽ tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch dự kiến trong khoảng 02 ngày, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền. Thời gian kiểm tra, sát hạch sẽ có thông báo cụ thể sau.

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để những người có nhu cầu xin việc, đến liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.836
Truy câp hiện tại 3.035