Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Ngày cập nhật 08/02/2017

Về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2017 để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới. Trên cơ sở số lượng biên chế được giao, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền năm 2017 như sau:

I. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, cụ thể:

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao: 04 chỉ tiêu, để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực Kế toán 01 người; quản lý Thư viện 01 người; hướng dẫn, thuyết minh 01 người và Văn hóa - thể thao 01 người.

- Đài Truyền thanh huyện: 01 chỉ tiêu, để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật truyền thanh.

2. Điều kiện dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải bảo đảm tất cả các điều kiện sau đây:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

đ) Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và vị trí việc làm;

e) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

c) Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

3. Tiêu chuẩn dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Đại học Tài chính - Ngân hàng; Cao đẳng Quản lý văn hóa; Đại học Địa lý du lịch; Cao đẳng Diễn viên tuồng; Cao đẳng Thể dục - thể thao; Đại học Lịch sử; Cao đẳng Tin học.

Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.

II. ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu, để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách bảo vệ tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện:

- Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú trên địa bàn huyện Quảng Điền ít nhất 03 năm hoặc có người thân (cha, mẹ và vợ) có hộ khẩu thường trú tại huyện Quảng Điền ít nhất 05 năm (tính đến ngày 01 tháng 8 năm 2016).

- Tuổi đời từ đủ 18 đến 60 tuổi;

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tuyển dụng theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc mẫu số 01-SNV;

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 06 tháng, tính đến ngày 24/01/2017);

- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

- Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn);

- Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiển xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội);

- Bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

- Thời gian thu nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 23 tháng 02 năm 2017, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền; Kiệt 2, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

3. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/người.

IV. TỔ CHỨC PHỎNG VẤN, KIỂM TRA SÁT HẠCH

Được thực hiện theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền.

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để những người có nhu cầu xin việc, đến liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.357
Truy câp hiện tại 2.858