Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Ngày cập nhật 20/02/2024

Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các thủ tục hành chính số 5, 6, 7, 8 Mục I thuộc lĩnh vực công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Có flie chi tiết kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.929.231
Truy câp hiện tại 155