Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tổ chức kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 19/12/2023

     Ngày 18/12, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền đã tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn – UVTV – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự và chỉ đạo tại kỳ họp.

 

     Năm 2023 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của tình hình biến động trong nước và khu vực, thời tiết bất lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, toàn huyện có 8/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,2 triệu đồng/ người/ năm vượt so với kế hoạch 50 triệu đồng/người/năm; thu ngoài quốc doanh đạt 25 tỷ đồng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 89,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 0,91%; tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đạt 93,2%...

     Huyện đã tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chú trọng phát triển ngành chăn nuôi gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các nội dung tiêu chí đã đạt, tăng thêm năng lực về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như thủy lợi, giao thông nội đồng, hạ tầng dịch vụ du lịch, hạ tầng giáo dục theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua rà soát các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao, huyện đã đạt 3/9 tiêu chí, 2 xã đạt 19/19 tiêu chí, 1 xã đạt 12/19 tiêu chí và 7 xã đạt từ 9-10/19 tiêu chí; có 2 thôn đạt 12/12 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

     Chương trình trọng điểm về phát triển dịch vụ, du lịch tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Các loại hình dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Công tác quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng đã được triển khai đồng bộ, đô thị mới Thanh Hà đạt tiêu chí đô thị loại V. Lĩnh vực văn hóa xã hội đã được đạt những kết quả tốt; an sinh xã hội được giải quyết tốt. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tiếp tục được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

     Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, quyết nghị và thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, Nghị quyết đầu tư công năm 2024 và các nội dung quan trọng khác.

Thực hiện : Nguyễn Quyên

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.928.789
Truy câp hiện tại 13.777