Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023
Ngày cập nhật 11/12/2023

      Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và trên cơ sở Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023.

      UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện cụ thể như sau:

 

     I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

     1. Chỉ tiêu tuyển dụng

     Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 37 người, trong đó:

     - Giáo viên Mầm non: 25 chỉ tiêu.

     - Giáo viên Tiểu học: 12 chỉ tiêu.

     2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

     a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển viên chức:

     - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

     - Đủ 18 tuổi trở lên;

     - Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

     - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, gồm:

     + Có trình độ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

     + Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ trình độ B trở lên của một trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

     + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng A trở lên.

     - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

     - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

     - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

     b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

     - Không cư trú tại Việt Nam;

     - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

     - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

     - Có dị dạng về hình thể;

     - Phát âm và chữ viết không rõ ràng;

     Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

     3. Điều kiện trình độ chuyên môn tuyển dụng viên chức

     - Giáo viên Mầm non: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

     - Giáo viên Tiểu học: Người có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học trở lên.

     4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

     a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

     b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

     c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

     Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo các quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

     II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

     1. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển

     - Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến 17 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2024, vào giờ hành chính của các ngày làm việc. Mỗi thí sinh nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển viết tay hoặc đánh máy, có dán ảnh 4x6, 01 tấm ảnh 4x6 cm và 01 bì thư (dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển).

     - Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

     2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

     Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 1 đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

     3. Lệ phí xét tuyển:  Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

     III. NI DUNG, HÌNH THỨC TUYN DỤNG

     1. Nội dung, hình thức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển

     Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

     a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

     b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

     - Thang điểm: 100 điểm.

     - Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thời gian chuẩn bị không quá 15 phút).

     - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

     2. Xác định người trúng tuyển

     a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

     - Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

     - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

     b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

     c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

     d) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

     đ) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển đồng thời quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề cùng vị trí.

     IV. TÀI LIỆU ÔN TẬP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

     1. Danh mục tài liệu ôn tập: Thông báo sau và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện.

     2. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

     - Thời gian xét tuyển: Dự kiến giữa tháng 1/2024 (cụ thể sẽ thông báo sau).

     - Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền.

     Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục, đợt 2 năm 2023, tất cả các thông tin liên quan đến quá trình tuyển dụng viên chức được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện: http://quangdien.thuathienhue.gov.vn.

     UBND huyện thông báo đến các đơn vị, địa phương liên quan và người có nhu cầu dự tuyển được biết./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.135.391
Truy câp hiện tại 21.105