Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch
Ngày cập nhật 10/11/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 Công bố danh mục 14 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 16 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cụ thể như sau;

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH  THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ

1. Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 

2. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

2. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

3. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

5. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

6. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

7. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

8. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

9. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

10. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

11. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

12. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

13. Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

14. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1. Thủ tục đăng ký khai sinh

2. Thủ tục đăng ký kết hôn

3. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

4. Thủ tục đăng ký khai tử

5. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

6. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

7. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

 

 

8. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

9. Thủ tục đăng ký giám hộ

10. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

11. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

 

12. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13. Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15.  Thủ tục đăng ký lại kết hôn

16. Thủ tục đăng ký lại khai tử

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế một số TTHC tại mục I, II, II của Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

 

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.928.836
Truy câp hiện tại 13.802