Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 04 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Thủy sản
Ngày cập nhật 10/11/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 công bố danh mục 04 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

- Thời gian giải quyết: 6 ngày làm việc đối với cấp mới; 3 ngày làm việc đối với cấp lại

- Phí, lệ phí (đồng): Lệ phí 40.000đồng/ lần đối với cấp mới; Lệ phí 20.000đồng/ lần đối với cấp lại

- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công huyện để chuyển đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, TP Huế.

2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

- Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

- Phí, lệ phí (đồng): Không

Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công huyện để chuyển đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, TP Huế

3. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

- Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

- Phí, lệ phí (đồng): Không

Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công huyện để chuyển đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, TP Huế

4. Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá

- Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

- Phí, lệ phí (đồng): Không

Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công huyện để chuyển đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, TP Huế.

 

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.928.484
Truy câp hiện tại 13.582