Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm và lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Ngày cập nhật 10/11/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động và danh mục 06 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

1. Thủ tục Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vnhoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Lĩnh vực Việc làm

1. Thủ tục Báo cáo, giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài 

 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vnhoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

2. Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu 

- Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên hoặc tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam hoặc 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vnhoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

3. Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Phí, lệ phí: có

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vnhoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

4. Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Phí, lệ phí: có

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vnhoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

5. Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Phí, lệ phí: có

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vnhoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

6. Thủ tục Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vnhoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC có số thứ tự số 21, mục III, phần I. Danh mục TTHC của phụ lục kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên HuếThay thế các TTHC tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

 

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.928.025
Truy câp hiện tại 13.247