Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Cộng hoà Pháp) tài trợ công trình khí sinh học cho 10 hộ dân huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 31/10/2023

Ngày 24/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2525/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Xây lắp 10 công trình khí sinh học (hầm biogaz) cho 10 hộ dân sống tại các xã Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Thọ và thị trấn Sịa thuộc địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023” do Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Cộng hoà Pháp) tài trợ

Dự án có tổng vốn là 179.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn), nhằm mục tiêu tận dụng chất thải từ chăn nuôi làm chất đốt, góp phần cải thiện môi trường và phát triển kinh tế hộ gia đình. Nâng cao năng lực quản lý dự án cho cán bộ cấp huyện và cấp xã được giao nhiệm vụ và nâng cao nhận thức người dân về ý thức bảo vệ môi trường. Cụ thể, thông qua dự án này,  Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Cộng hoà Pháp) sẽ tài trợ xây lắp 10 công trình khí sinh học (hầm biogaz) và trang bị kiến thức về sử dụng khí biogaz cho 10 hộ dân sống tại các xã Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Thọ và thị trấn Sịa thuộc địa bàn huyện Quảng Điền

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng quy định

 

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 27.260