Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tháng 9 năm 2023
Ngày cập nhật 05/10/2023

1. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả:

- Thống kê từ 01/9/2023 đến 30/9/2023, Trung tâm Hành chính công (Trung tâm) đã tiếp nhận 583 hồ sơ, số lượng hình thức tiếp nhận cụ thể như sau:

+ Trực tiếp: 445 hồ sơ;

+ Trực tuyến: 138 hồ sơ .

- Đã giải quyết: 399 hồ sơ.

+ Trước hẹn: 253 hồ sơ

+ Đúng hẹn: 132 hồ sơ;

+ Trễ hẹn: 14 hồ sơ (Lĩnh vực Đất đai: 07 hồ sơ, Giáo dục: 01 hồ sơ, Hộ tịch: 04 hồ sơ, Bảo trợ xã hội: 02 hồ sơ)

Tình hình thu phí, lệ phí, bưu chính công ích ở Trung tâm Hành chính công:

- Tổng cộng thu phí: 155.954.500đ.

Trong đó:

Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng: 500.000đ; Lĩnh vực Tư pháp: 7.730.000đ; Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch: 3.000.000đ; Lĩnh vực Y tế, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 700.000đ; Lĩnh vực Đất đai: 144.024.500 đ. 

-  Số liệu thanh toán không dùng tiền mặt:

Tổng số phiếu thu KDTM là 376/468 đạt tỷ lệ 80,34%.

- Bưu chính công ích:

+ HCC đến  Xã là : 09 lượt.

+ HCC đến Tỉnh  là: 01 lượt.

+ Từ Xã đến HCC là :  36 lượt.

+ Từ Tỉnh đến HCC là : 04 lượt.- Thực hiện số hóa hồ sơ TTHC đã tiếp nhận tại Trung tâm đạt 100%.

2. Công tác đôn đốc, báo cáo:

Trung tâm duy trì thường xuyên công tác rà soát, đôn đốc các phòng ban, cơ quan chuyên môn trong thụ lý giải quyết hồ sơ trễ hẹn, sắp đến hẹn với tần suất 01 lần/01 tuần, định kỳ vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần;

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi hồ sơ liên thông từ cấp xã; hồ sơ chuyển UBND xã xác nhận; hồ sơ nộp trực tuyến của cá nhân, tổ chức để nhắc nhở phòng ban chuyên môn; UBND các xã, thị trấn Tiếp nhận hồ sơ đúng theo quy trình TTHC.

Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện đôn đốc trực tiếp 03 trường hợp phản ánh của người dân do hồ sơ quá hẹn.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

3. Công tác Niêm yết, cập nhật, xây dựng quy trình Thủ tục hành chính:

Trong tháng, đã phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn thực hiện cập nhật, xây dựng quy trình theo quyết định của UBND tỉnh, cụ thể:

- Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Tổng hợp chung tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong tháng 9 năm 2023

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

583

399

253

132

14

184

178

6

1

Bảo trợ xã hội

38

37

28

7

2

1

0

1

2

Chứng thực

1

1

1

0

0

0

0

0

3

Đất đai

329

163

113

46

4

166

163

3

4

Giao dịch bảo đảm

126

126

63

60

3

0

0

0

5

Hộ tịch

20

19

9

6

4

1

0

1

6

Hoạt động xây dựng

2

0

0

0

0

2

2

0

7

Kinh doanh Khí

1

0

0

0

0

1

1

0

8

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

1

1

0

0

1

0

0

0

9

Quản lý tài sản công

3

3

3

0

0

0

0

0

10

Quy hoạch

2

2

1

1

0

0

0

0

11

Tài chính đầu tư

4

0

0

0

0

4

4

0

12

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

38

38

26

12

0

0

0

0

13

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

1

1

0

0

0

0

0

14

Thi đua - Khen thưởng

1

1

1

0

0

0

0

0

15

Tổ chức phi chính phủ

3

0

0

0

0

3

3

0

16

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

1

1

1

0

0

0

0

0

17

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

12

6

6

0

0

6

5

1

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.014.080
Truy câp hiện tại 5.881