Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên địa địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 05/09/2023

 

Ngày 25/8/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND đẩy mạnh triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông để nhân dân biết, thực hiện. Hướng dẫn, vận động người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến Bộ phận một cửa cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ các thủ tục về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông. Phấn đấu đạt 70% số lượng hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ trực tiếp thực hiện giải quyết hồ sơ (Bộ phận một cửa; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; Công an; Y tế; Bảo hiểm xã hội) sử dụng thành thạo, quản trị phần mềm dịch vụ công liên thông.

Triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình hướng dẫn theo Phụ lục I, II và sơ đồ quy trình kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 287/KH-UBND đẩy mạnh triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh ()
thuathienhue.gov.vn
 
  

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.306
Truy câp hiện tại 6.368