Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 8 năm 2023
Ngày cập nhật 05/09/2023

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 8 năm 2023 (từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023) như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

Đã tiếp nhận 772 hồ sơ, trong đó:

Trực tuyến 586 hồ sơ.

Truyền thống 186 hồ sơ.

Đã giải quyết 708 hồ sơ, trong đó: trước hạn 479 và đúng hạn 223 hồ sơ, trễ  hạn đã giải quyết 06 hồ sơ (1%); đang giải quyết 62 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 59 hồ sơ, đã quá hạn: 03 hồ sơ. Cụ thể như sau:
 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

772

708

479

223

6

62

59

3

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

2

2

2

0

0

0

0

0

2

Bảo trợ xã hội

68

68

64

4

0

0

0

0

3

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

1

1

0

0

0

0

0

4

Chứng thực

1

1

1

0

0

0

0

0

5

Đất đai

428

367

271

91

5

61

58

3

6

Giao dịch bảo đảm

147

145

52

93

0

0

0

0

7

Hộ tịch

21

21

12

8

1

0

0

0

8

Hoạt động xây dựng

11

11

4

7

0

0

0

0

9

Kinh doanh Khí

3

3

3

0

0

0

0

0

10

Lĩnh vực giáo dục trung học

10

10

7

3

0

0

0

0

11

Môi trường

1

0

0

0

0

1

1

0

12

Người có công

3

3

3

0

0

0

0

0

13

Quản lý tài sản công

9

9

9

0

0

0

0

0

14

Quy hoạch

11

11

9

2

0

0

0

0

15

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

41

41

26

15

0

0

0

0

16

Thi đua - Khen thưởng

1

1

1

0

0

0

0

0

17

Tổ chức phi chính phủ

1

1

1

0

0

0

0

0

18

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

13

13

13

0

0

0

0

0

2. Công tác đôn đốc, báo cáo:


	

Trung tâm duy trì thường xuyên công tác rà soát, đôn đốc các phòng ban, cơ quan chuyên môn trong thụ lý giải quyết hồ sơ trễ hẹn, sắp đến hẹn với tần suất 01 lần/01 tuần, định kỳ vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần;

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi hồ sơ liên thông từ cấp xã; hồ sơ chuyển UBND xã xác nhận; hồ sơ nộp trực tuyến của cá nhân, tổ chức để nhắc nhở phòng ban chuyên môn; UBND các xã, thị trấn Tiếp nhận hồ sơ đúng theo quy trình TTHC.

Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện đôn đốc trực tiếp 03 trường hợp phản ánh của người dân do hồ sơ quá hẹn.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.064.144
Truy câp hiện tại 554