Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Ngày cập nhật 09/08/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1856/QĐ-UBND công bố danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh; Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay thế các TTHC tại Mục 2, Phụ lục 2 Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện và UBND cấp xã).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.928.348
Truy câp hiện tại 13.493