Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023
Ngày cập nhật 02/08/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023; Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023;

Trên cơ sở Biên bản họp ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 về kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 tại vòng 1.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 thông báo triệu tập các thí sinh (có danh sách trích ngang kèm theo) đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023: Đúng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17/8/2023, đến tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền để tham dự phỏng vấn, kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 thông báo đến các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 để biết và tham gia kỳ phỏng vấn, kiểm tra sát hạch đảm bảo thời gian quy định.

(Có file chi tiết đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.135.240
Truy câp hiện tại 21.013